ถาม! ปริ้นไฟล์งานสแกน จะชัดเท่าตัวจริงไหม

ถามว่า! ปริ้นไฟล์งานสแกน จะชัดเท่าเอกสารตัวจริงไหม เป็นอีกคำถามที่พบเจอกันบ่อยๆครับ หรือบางคนไม่ได้ถามครับ แต่เขาใจแล้วว่าต้องชัดเท่าหรือชัดกว่าตัวจริง

ถามมาตอบไป

ตอบ! ไม่ชัดเท่าเอกสารตัวจริง ทำได้มากที่สุดก็คือใกล้เคียงกับหนังสือตัวจริง มองแล้วคล้ายกันมาก แต่ก็ขึ้นกับการสแกนด้วย นิยมใช้ไฟล์งานสแกนในกรณีที่ไม่มีไฟล์งาน หรือมีแต่หนังสือที่ต้องทำซ้ำหรือcopy เพิ่มจำนวน กระบวนการนี้ก็คือกระบวนการถ่ายเอกสารนั้นเอง เจ้าหน้าที่วางเอกสารต้นฉบับเบี้ยว เอกสารที่ได้ก็เบี้ยว ปัจจัยเยอะครับ หากต้องการทำให้ชัดเจน ต้องตัดสันหนังสือต้นฉบับ เอาเนื่อหามาเข้าเครื่องถ่ายก็จะชัดเจนมากขึ้น แต่ก็ไม่100% อยู่ดี ปริ้นกันเลย

เพราะ! ยิ่งหนังสือผ่านกระบวนการมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เอกสารที่ได้ไม่ชัดเจนเท่าเดิม ยิ่งหากเป็นปริ้นเอกสารสีแล้ว ความคมชัดลดลง เฉดสีของงานก็ลดลงด้วย สีงานอาจซีด ตัวสแกนอาจใช้คอนทราส มากเกินไปทำให้แสงเงาของรู้ภาพผิดเพี้ยน สำหรับงานเอกสารที่ต้องการเฉดสีนี้ มีผลกระทบมาสุด การสแกนเอกสาร เครื่องสแกนจะแปลเอกสารเป็นภาพทีละจุดๆ เกิดปัญหาความไม่สอาดของเนื่อหาสแกน หากสแกนไม่ละเอียดจุดนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ หากสแกนละเอียดมาก ไฟล์งานก็จะมีขนาดใหญ่มากๆ ต้องหาจุดตรงกลางให้พอดีครับ เรามายกตัวอย่างการสแกนแล้วปริ้นกันครับ เริ่มปริ้นกันเลย

ถ่ายเอกสาร

ครั้งแรกที่ปริ้นหนังสือ ไฟล์งาน >> ปริ้นงาน >> หนังสือ = ความคมชัดจะเท่ากับความละเอียดของเครื่องปริ้นหนังสือครั้งแรก

ครั้งที่สองที่ปริ้นหนังสือ นำหนังสือไปสแกน >> ปริ้นงาน >> หนังสือ = ความคมชัดจะเท่ากับความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งแรก – ความละเอียดสแกนเนอร์ – ความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งสอง

ครั้งที่สามที่ปริ้นหนังสือ นำหนังสือไปสแกน >> ปริ้นงาน >> หนังสือ = ความคมชัดจะเท่ากับความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งแรก – ความละเอียดสแกนเนอร์ – ความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งสอง – ความละเอียดสแกนเนอร์ – ความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งสาม

ครั้งที่สี่ที่ปริ้นหนังสือ นำหนังสือไปสแกน >> ปริ้นงาน >> หนังสือ = ความคมชัดจะเท่ากับความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งแรก – ความละเอียดสแกนเนอร์ – ความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งสอง – ความละเอียดสแกนเนอร์ – ความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งสาม – ความละเอียดสแกนเนอร์ – ความละเอียดเครื่องปริ้นครั้งสี่

**สังเกตุว่ายิ่งเรานำเอกสารไปสแกนซ่ำและ ปริ้นซ่ำมากเท่าไหร ความคมชัดก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน แต่หากปริ้นจากไฟล์งานต้นฉบับ ความคมชัดจะเท่ากับความละเอียดของเครื่องปริ้นนั้นๆเลย

ไฟล์งานสแกนมาไม่ชัด ปริ้นแล้วจะชัดเจน! ว่าไฟล์งานมาไม่ชัดเมื่อปริ้นบนเครื่องดีๆ จะชัดเจนมากขึ้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะเครื่องปริ้นมีหน้าที่พิมพ์สิ่งที่ไฟล์งานเป็นหรือแสดง หากไฟล์งานไม่ชัด ก็ปริ้นออกไปไม่ชัดเหมื่อนกัน ไม่ว่าเครื่องปริ้นถูกหรือแพง ก็มีค่าเท่ากัน หากต้องการทำให้ชัดเจน ต้องปริ้นงานจากไฟล์งานต้นฉบับ หากไม่มีก็ต้องออกแบบไฟล์งานใหม่ หรือปรับแต่งโดยให้โปรแกรมตัดต่อ เพิ่มความคมชัด ซึ่งงานออกแบบไฟล์งานใหม่ใช้เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงครับ ขึ้นกับความสำคัญของเอกสารนั้น แต่ก็ทำได้

สรุปปริ้นไฟล์งานสแกน จะชัดเท่าเอกสารตัวจริงไหม

นำไฟล์งานสแกนมาปริ้นใหม่ ไม่คมชัดเท่าไฟล์งานต้นฉบับแน่นอน เพราะผ่านกระบวนการหลายครั้ง ทั้งสแกนทั้งปริ้น ทำให้ความคมชัดลดลง ยินดีให้คำแนะนำเรื่องการปริ้นเอกสาร สงสัยเรื่องงานหนังสือ ปริ้นเอกสาร โบรชัวร์ แผ่นพับ ก็สอบถามกันได้ครับ ผ่าน Line ID = @paiprint (มี@ด้วยนะ) สนใจปริ้นเอกสาร

You may also like...