แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับสำคัญอย่างไร

แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับคือ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ที่มีการพิมพ์ภาพ ข้อความ โลโก้ ภาพสินค้า และองค์ประกอบอื่นๆลงไป เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ แผ่นพับมีราคาต้นทุนต่อแผ่นประหยัด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย เป็นที่นิยมกันมาก

โดยแผ่นพับสามารถใส่รายละเอียดได้ทั้งสองด้าน อาจจะมีขนาดA4 โดยงานสำเร็จจะพับให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสดวกกับการใช้งาน อีกทั้งเมื่อพับแผ่นพับแล้ว ยังแข็งเพียงพอที่จะตั้งวางในชั้นวาง ให้สามารถหยิบใช้งานได้สดวก ประหยัดพื้นที่ สามารถวางแผ่นพับหลายๆแบบ บนพื้นที่จำกัดได้มากกว่าโบรชัวร์ ราคาผลิตแผ่นพับ

โดยข้อความสำคัญในหน้าแรกจะชี้ชวนให้เปิดแผ่นพับ อ่านข้อมูลด้านใน หน้าแรกจะใช้สีโดนเด่น มีใจความสำคัญ แต่ไม่ละเอียดมากนัก ให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจแผ่นพับในเวลาไม่มาก ตามการวิจัยบอกว่า ในหน้าแรกควรให้ผู้พบเห็นเข้าใจและดึงดูดภายใน3วินาทีเท่านั้น แสดงว่าหน้าแรกของแผ่นพับสำคัญมากๆ เมื่อผู้เห็นต้องการอ่านต่อ สามารถเปิดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้โดยการกางแผ่นพับออก

แผ่นพับคืออะไร

แผ่นพับสำคัญอย่างไร แผ่นพับถือเป็นสื่อโฆษณา ที่ผู้ผลิตสามารถส่งถืงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการแจกตามสถานที่ต่างๆ ส่งผ่านไปรษณีย์ หรือวางตามจุดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ขนาดแผ่นพับมีขนาดเล็ก ทำให้เก็บรักษาได้ง่ายกว่า ต้นทุนประหยัด สามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน นิยมใช้ในการเปิดร้านใหม่ แนะนำสินค้าใมห่ แนะนำโปรโมชั่นสินค้า เน่นเนื่อหาภายในมากกว่า สามารถเก็บไว้เป็นข้อมูลระยะยาว  ราคาผลิตแผ่นพับ

ข้อดีของแผ่นพับ

  1. แผ่นพับมีขนาดเล็ก หยิบง่าย พกพาได้สะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านเวลาใดก็ได้
  2. แผ่นพับเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อ และส่งเสริมการขายให้กับผู้ผลิต
  3. แผ่นพับมีต้นทุนในการผลิตต่ำ สามารถผลิตและปรับปรุงได้ง่าย
  4. แผ่นพับช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หรือผู้ผลิต
  5. แผ่นพับสามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์

แผ่นพับ มีรูปแบบการพับที่แตกต่างกัน แต่ที่นิยม คือ แผ่น A4 แล้วพับครึ่ง หรือแผ่น A4 พับ 2 พับ 3 ตอนเป็นต้น โดยจะนิยมพับเป็นแบบตัวG เพราะใช้งานสดวก เป็นรูปเล่มสวยงาม ไม่กางออกเองโดยไม่ตั้งใจ เมื่อเทียบกับการพับวิธีอื่นๆ ในการออกแบบแผ่นพับ ผู้ออกแบบควรเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง จัดแบ่งเนื้อหาและจัดวางหน้าให้เหมาะสม เนื้อหาแต่ละหน้าจะต้องจบในตัวเอง เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่าน

ข้อควรคำนึงในการออกแบบแผ่นพับ

  1. ควรออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบมาอ่าน
  2. ควรเรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม เนื่องจากแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากำกับ
  3. ควรพับง่าย ไม่ซับซ้อน และนำเสนอข้อมูลให้จบในแต่ละส่วนที่พับ
  4. ภาพที่ใช้ประกอบ ควรสอดคล้องกับเนื้อหา เป็นต้น

การออกแบบแผ่นพับ

การออกแบบแผ่นพับ จะมีหน้าในการนำเสนอข้อมูลหลายหน้า และเรียงลำดับเนื่อหน้าตามลำดับการเปิดแผ่นพับด้วย เพื่อให้ผู้อ่านไม่สบสันในการทำความเข้าใจเนื่อหา หน้าแรกควรนำเสนอข้อมูลที่อ่านได้ชัดเจนเข้าใจง่ายมีสีสันสดุดตา ไม่ต้องมีข้อมูลมาก แต่ต้องชักชวนให้ผู้เห็นเปิดอ่า่นในหน้าต่อไป หน้าหลังเป็นที่อยู่ติดต่อ หรือเอกสารอ้างอิง คล้ายๆหนังสือ เนื่อหาภายในจะเรียงจากการเปิดซ้ายไปขวา และแบ่งเป็นสามตอน สามารใส่ข้อมูลอย่างละเอียดได้ในส่วนนี้เพราะผู้อ่านเปิดเนื่อหาแสดงว่า เริ่มสนใจในข้อมูลแผ่นพับของเราแล้ว

ก่อนเริ่มออกแบบควรรวบรวมเนื่อหา และรูปสินค้า โลโก้ ให้พร้อมและแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆ โดยเรียงจากเนื่อหาสำคัญก่อน เพื่อนำข้อมูลนั้นมาทำหน้าแรก แล้วเรียงเนื่อหาต่อกันไป แบ่งเป็นตอนๆ ภาพพื้นหลังอาจเป็นภาพต่อกันในแต่ละตอนหรือไม่ก็ได้ ในสมัยนี้นิยมออกแบบด้วยตัวเองกันมาก ก็จะได้แผ่นพับที่ต้องการ

สรุปแผ่นพับคืออะไร แผ่นพับสำคัญอย่างไร

แผ่นพับ เป็นเครื่องมือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น สามารถแบ่งเนื่อหาออกเป็นหลายๆส่วน ทำให้ใส่ข้อมูลได้เป็นจำนวนมากกว่า เหมือนหนังสือเล่มเล็ก เนื่อในแผ่นพับจะเป็นใจความสำคัญเข้าใจได้ง่าย เน่นใช้สีดึงดูดใจให้ชวนอ่านต่อภายใน สามารถเก็บได้ยาวนาน ใช้เนื่อที่ในการติดตั้งน้อย นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

ยินดีให้คำแนะนำในการออกแบบแผ่นพับ ขนาดของชิ้นงาน รูปแบบการพับ การจัดเรียบไฟล์งาน ระยะตัดตก ระยะพับ ระยะปลอดภัย โหลดtemplateแผ่นพับ เพื่อใช้ในการเริ่มต้นออกแบบไฟล์งานแผ่นพับ เพื่อไม่เสียเวลาแก้ไขตอนพิมพ์แผ่นพับ ราคาผลิตแผ่นพับ

utdid.com.com
สารบัญเว็บไซต์ชาวเน็ต

รายละเอียดแผ่นพับเพิ่มเติมกดที่นี้

You may also like...