ปริ้นงานขาวดำ โปรดระวัง

การปริ้นงานขาวดำ คือการปริ้นงานเอกสารที่ใช้เฉพาะสีดำเท่านั้น สีขาวดำบนเอกสารไม่ได้ผสมจากCMY (แม่สีฟ้า แม่สีชมพู แม่สีเหลือง) ดังนั้นเอกสารขาวดำอาจทำให้รายละเอียดบางอย่างหายไปได้ โปรดระวัง โดยเฉพะการใช้ไฟล์งานสี นำไปปริ้นงานขาวดำ โดยไฟล์งานสี ไม่ว่าเป็นข้อความหรือภาพจะประกอบด้วยแม่สี 4สีประกอบกัน แต่การปริ้นงานขาวดำจะแปลงไฟล์งานสี เป็นไฟล์งานขาวดำ โดยปัญหาจะเกิดขึ้นกับ สีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน ที่ปริ้นงามขาวดำแล้วจะมีความเข้นน้อยกว่าสีไฟล์งานจริง จนอาจทำให้อ่านไม่ออก หากนำสีเหลืองไปใช้เป็นข้อความ

ข้อระวังปริ้นขาวดำ2

เราได้ทำภาพไล่โทนสี CMYK ตั้งแต่ 10% – 100% ในแต่ละแม่สี แล้วแปลงสีเป็นโหมด Grayscale จะเห็นได้ว่าแม่สีK100% เมื่อแปลงแล้วไม่ถูกกระทบแต่อย่างใด แต่เป็นสีฟ้า ชมพู่ เหลือง เมื่อแปลงเป็น Grayscale จะได้สีไม่เข้ม ยิ่งเป็นสีเหลือง จะยิ่งไม่เข้ม มองแทบไม่เห็นเลย อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานจริงได้ ดังนั้นในการออกแบบไฟล์งาน ต้องคำนึงถึงลักษณะการปริ้นงานให้เข้ากับไฟล์งานที่ออกแบบด้วย เช่นการออกแบบไฟล์งานสี ควรเลือกใช้ปริ้นสีเอกสาร แต่ถ้าต้องการปริ้นงานขาวดำ ผู้ออกแบบควรออกแบบงานเป็น Grayscale แต่แรก เพื่อลดปัญหาการแปลงสี ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อระวังปริ้นขาวดำ3

ตัวอย่างการปริ้นงานขาวดำ ด้วยไฟล์งานสี ปัญหาจะเกิดขึ้นมาก หากไฟล์งานสีมีเหลือง ใช้เป็นสีหลักในการออกแบบข้อความ ซึ่งจะทำให้ข้อความเมื่อแปลงเป็นสี Grayscale แล้วจะมีสีเทาบางๆ อ่านได้ยากมากกว่าสีเหลืองบนไฟล์งานสีต้นฉบับ โดยปกติลูกค้าจะเข้าใจกันผิดว่าจะมีสีเข้ม ตามไฟล์งานสี ทำให้เอกสารขาวดำที่ได้ อาจอ่านไม่ออก ดังนั้นการปริ้นงานขาวดำ ควรระวัง การแปลงค่าสีเป็น Grayscale ดังกล่าว หรือควรออกแบบเป็นไฟล์งานเป็นขาวดำ หรือ Grayscale เลยก็จะได้งานขาวดำ ตรงความต้องการ ไม่ผิดเพี้ยงหลังการแปลงค่าสี

ข้อระวังปริ้นขาวดำ4

หากออกแบบไฟล์งานสี แล้วใช้สีเหลืองบนข้อความสำคัญ เมื่อแปลงค่าสีเป็นขาวดำแล้ว ตัวเลขสีเหลือง แทบอ่านไม่ออกเลย ทั้งหมดนี้เป็นการแปลงค่าสี ทางร้านไม่สามารถปรับแต่งสีใดๆได้ ไม่สามารถตรวจเช็คงานให้ทุกข้อความ ทุกหน้าได้ ดังนั้นลูกค้าควรเช็คไฟล์งาน ก่อนส่งไฟล์งานมาปริ้นงานขาวดำ โดยอาจใช้โปรแกรมเช่น Photoshop แปลงไฟล์งเป็นขาวดำ ทดสอบก่อนนำไฟล์งานไปปริ้นจริง ก็จะช่วยทำให้ได้เอกสารขาวดำที่ถูกต้องมากขึ้น

ราคาปริ้นขาวดำเลเซอร์ กดเลย!

A4 ขาวดำ (1Jan2024)50 หน้า250 หน้า500 หน้า1000 หน้า
A4 กระดาษ AA 80g1 บาท0.8 บาท0.65 บาท0.5 บาท
A3 ขาวดำ (1 Feb 2024)มากกว่า50หน้า100หน้า500หน้า1,000หน้า
A3 กระดาษ AA 80g5บาท4บาท3.5บาท3บาท

*ใช้กระดาษ AA 80แกรม  กระดาษขาว เนื่อสะอาดกว่า

You may also like...