Photoshop การปรับแต่งภาพแบบอัตโนมัติ

การปรับแต่งภาพแบบอัตโนมัติ (โปรแกรม Photoshop)

      ใน Photoshop มีคำสั่งสำหรับการปรับแต่งภาพแบบอัตโนมัติ หากเราต้องการปรับแต่งภาพให้เข้มขึ้น ต้องการเพิ่มความคมชัด เพิ่มสีสันให้รูปภาพ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ช่วยให้ปรับแต่งภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคำสั่งพื้นฐานในการปรับแต่ง3แบบ ดังต่อไปนี้คือ  Auto Tone / Auto Contrast / Auto Color

  Auto Tone เมื่อเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการขึ้นมาแล้วให้เลือกคำสั่ง Image > Auto Tone

Photoshop การปรับแต่งภาพแบบอัตโนมัติ

Auto Tone เป็นการปรับโทนสีของภาพแบบอัตโนมัติ เมื่อเลือกใช้คำสั่งนี้แล้ว โปรแกรมจะทำการปรับค่า ความสว่าง = สีขาว และ ความมืด = สีดำ ของสีในแต่ละช่องสี ให้โทนสีของภาพที่ออกมานั้นอยู่ในระดับกลางๆ ตัวอย่างการปรับภาพแบบ Auto Tone

Photoshop การปรับแต่งภาพแบบอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Contrast เมื่อเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการขึ้นมาแล้วให้เลือกคำสั่ง Image > Auto Contrast

Auto Contrast เป็นการปรับความคมชัดของภาพแบบอัตโนมัติ เมื่อเลือกคำสั่งนี้แล้ว โปรแกรมจะทำการปรับระดับความเข้มข้นของแสง/เงา ให้เข้มขึ้นหรือจางลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างการปรับภาพแบบ Auto Contrast

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Color เมื่อเปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการขึ้นมาแล้วให้เลือกคำสั่ง Image > Auto Color

Auto Color เป็นการปรับค่าสีของภาพแบบอัตโนมัติ เมื่อเลือกคำสั่งนี้แล้ว โปรแกรมจะทำการปรับโทนสี ความมืด ความสว่าง ภายในภาพ ไปพร้อมๆกัน ตัวอย่างการปรับภาพแบบ Auto Color

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป  ใน Photoshop มีคำสั่งสำหรับการปรับแต่งภาพแบบอัตโนมัติ เป็นคำสั่งที่ช่วยให้ปรับแต่งภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคำสั่งดังต่อไปนี้คือ  Auto Tone / Auto Contrast / Auto Color

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้

You may also like...