สั่ง Acrobat ปริ้นหลายสไลท์ต่อหน้า ทำอย่างไร

การทำพรีเซนสื่อการสอน สำหรับแสดงด้วยโปรเจทเตอร์ ส่วนใหญ่จะใส่เนื่อหาต่อและรูปภาพต่อหน้า ไม่มากนัก เพื่อให้สดวกในการอ่าน และมองเห็นได้ไกล แต่เมื่อต้องการปริ้นเอกสารพรีเซน สำหรับผู้รับการอบรม จะนิยมปริ้นหลายสไลท์ต่อหน้า ทั้งเพื่อความประหยัดและสวยงาม แล้วจำนวนสไลท์ต่อหน้าแบบไหน จำนวนเท่าไหร ที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มาชมกันเลย

การปริ้นเอกสาร ส่วนใหญ่จะนิยมใช้โปรแกรม Acrobat หรือไฟล์งาน PDF เอามาดูกันว่า เราสามารถเลือกรูปแบบการปริ้น แบบหลายสไลท์ต่อหน้า ได้กี่แบบ แล้วยังสามารถเลือก รูปแบบการปริ้นแนวตั้งและแนวนอน มาชมรูปแบบแรก คือปริ้นสไลท์เดียวกันก่อน ดังภาพด้านล่าง เช็คราคาปริ้นเอกสารที่นี้

สั่ง Acrobat ปริ้น1สไลท์ต่อหน้า

โดยการสั่ง Acrobat ปริ้นเอกสาร นั้นสามารถเลือกปริ้น 2สไลท์ต่อหน้า แนวนอน โดยเอกสารสำเร็จจะวางในแล้วตั้ง แบบนี้สามารถเข้าเล่มด้านซ้าย ตามปกติได้ แล้วจะเปิดเอกสารไปด้านซ้าย

สั่ง Acrobat ปริ้น2สไลท์ต่อหน้า แนวนอน

การสั่ง Acrobat ปริ้นเอกสาร แบบ2สไลท์ต่อหน้า แนวตั้ง เข้าเล่มด้านบน เปิดขึ้นบน แต่เนื่องจากมีช่องว่างเยอะกว่าแบบ ปริ้น2สไล์ แนวนอน ทำให้รูปสไลท์เล็กลง การปริ้นแบบนี้จึงไม่เป็นที่นิยม แต่หากต้องการปริ้นแบบนี้ก็สามารถรุบะ ปริ้นพิเศษได้

สั่ง Acrobat ปริ้น2สไลท์ต่อหน้า แนวตั้ง

การสั่ง Acrobat ปริ้นเอกสาร แบบ4สไลท์ต่อหน้า แนวนอน การปริ้นแบบนี้จะได้รับความนิยม เพราะใช้เนื่อที่กระดาษได้เต็มที่ และเอกสารที่ได้สวยงาม สามารถเข้าเล่มด้านบนได้ การใช้งานเปิดขี้นด้านบน

สั่ง Acrobat ปริ้น4สไลท์ต่อหน้า แนวนอน

โดยการสั่ง Acrobat ปริ้นนั้นสามารถเลือกปริ้น 2สไลท์ต่อหน้า แนวตั้ง จากภาพเอกสารด้านล่าง จะเห็นได้ว่า เอกสารที่ได้จะมีเนื่อที่ว่างเยอะ ทำให้ขนาดสไลท์เล็ก ซึ่งเนื่อที่ว่างก็สามารถเขียนโน็ตลงไปได้ แต่ไม่เป็นที่นิยม การปริ้นแบบนี้จะเข้าเล่มเอกสารด้านซ้าย

สั่ง Acrobat ปริ้น4สไลท์ต่อหน้า แนวตั้ง

โดยการสั่ง Acrobat ปริ้นนั้นสามารถเลือกปริ้น 6สไลท์ต่อหน้า แนวนอน จำนวนสไลท์ต่อหน้ามาก ต้องดูว่าเนื่อหาบนสไลท์ มากจนทำให้ตัวหนังสือเล็กจนอ่านไม่ออกหรือไม่ สามารถเข้าเล่มด้านซ้าย เปิดแบบปกติเหมือนหนังสือทั่วไป

สั่ง Acrobat ปริ้น6สไลท์ต่อหน้า แนวนอน

โดยการสั่ง Acrobat ปริ้นนั้นสามารถเลือกปริ้น 6สไลท์ต่อหน้า แนวตั้ง ขนาดสไลท์จะเล็กมาก อาจทำให้อ่านหนังสือได้ยาก การเข้าเล่มด้านบน เปิดขึ้น

สั่ง Acrobat ปริ้น6สไลท์ต่อหน้า แนวตั้ง

โดยการสั่ง Acrobat ปริ้นนั้นสามารถเลือกปริ้น 9สไลท์ต่อหน้า แนวนอน ขนาดสไลท์จะเล็กที่สุด จริงๆสามารถ เลือกจำนวนสไลท์ได้มากกว่านี้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจาก รูปสไลท์มีขนาดเล็กมาก จนอาจทำให้การอ่านมีปัญหา การเข้าเล่มด้านบน เปิดหนังสือขึ้นบน

สั่ง Acrobat ปริ้น6สไลท์ต่อหน้า แนวนอน

สรุป การสั่ง Acrobat ปริ้นหลายสไลท์ต่อหน้า เหมาะกับการทำเอกสารสื่อการสอน แบบสไลท์หลายๆสไลท์ และมีข้อความรูปภาพไม่หนาแนนมาก การปริ้นเอกสารรวมหลายๆสไลท์ต่อหน้า จึงเหมาะกับการทำเอกสารในรูปแบบนี้ อ่านเพิ่มเติมที่นี้

You may also like...