ปริ้นหนังสือ เข้าเล่มสันห่วง ปกไร้ขอบขาว ชมตัวอย่าง

การทำหนังสือไร้ขอบขาว ทำให้หนังสือดูสวยงามมากขึ้น โดยงานไร้ขอบขาวจะเหมาะกับหน้าปก ที่ออกแบบวางรูปพื้นหลังเต็มหน้ากระดาษ เมื่อทำการปริ้นสีจะทำให้เห็นขอบขาว เป็นกรอบขาว ทำให้ไม่สวยงาม แต่สำหรับงานที่ออกแบบหน้าปก มีพื้นหลังเป็นสีขอบ หลังปริ้นสี ภาพหน้าปกจะกลืนกับกรอบขาว ทำให้สามารถผลิตได้เลย ดังรูปด้านล่าง

การทำปกไร้ขอบจะมีขั้นตอนการผลิตดังนี้ เริ่มที่ต้องออกแบบไฟล์งานปก ให้สามารถตัดขอบขาวของชิ้นงานได้ ปริ้นหน้าปกบนกระดาษอาร์ตมัน 250แกรม ขนาดใหญ่ แล้วนำมาตัดขอบขาวออก ให้ได้ขนาดA4 แล้วนำมาทำเป็นปก ดังนั้นการทำปกไร้ขอบขาว จะมีขั้นตอนการผลิต มากกว่า การทำปกมีขอบขาว ที่สามารถนำไฟล์งานลูกค้าเข้าเครื่องปริ้นได้เลย ***ราคาปริ้นสีกดเลย!

หนังสือสันห่วงปกไร้ขอบขาว

ข้อควรระวังในการทำปกไร้ขอบขาว คือการออกแบบไฟล์งานให้สามารถตัดขอบขาวได้ ไม่ว่างข้อความรูปภาพ ไว้ชิดขอบ มากเกินไป จนทำให้ไม่สามารถตัดกระดาษได้ ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ โดยปกติจะเว่นระยะเผื่อตัดไว้ด้านละ 1cm ***ระยะเผื่อตัด คือระยะตัดเอกสาร ที่จะตัดกินเข้าไปในเนื่องานเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เห็นขอบขาว

หนังสือสันห่วงปกไร้ขอบขาว

หากต้องการทำหนังสือไร้ขอบขาวทั้งเล่ม ปกและเนื่อใน ไร้ขอบขาว ก็สามารถทำได้โดยปริ้นเอกสารทั้งหมด แล้วนำไปตัดขอบขาวออก โดยขนาดสำเร็จจะเล็กกว่าA4 เล็กน้อย เนื่องจากการตัดขอบขาวออก เสร็จแล้วนำไปเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก เป็นอันเสร็จ

หนังสือสันห่วงปกไร้ขอบขาว

ปัญหาในการทำหนังสือไร้ขอบขาวทั้งเล่มคือ ไฟล์งานหนังสือ ต้องออกแบบหน้าปกและเนื่อหา ให้สามารถตัดขอบขาวออกได้โดยไม่ถูกเนื่อหา โดยปกติจะเว่นระยะเผื่อตัดไว้ด้านละ 1cm ***ระยะเผื่อตัด คือระยะตัดเอกสาร ที่จะตัดกินเข้าไปในเนื่องานเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เห็นขอบขาว

สรุปการทำหนังสือสันห่วงปกไร้ขอบขาว จะมีขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้น และต้องออกแบบหน้าปก ให้สามารถตัดขอบขาวออกได้ โดยควรเผื่อระยะตัดขอบขาว1cm แต่หากต้องการไร้ขอบขาวทั้งเล่ม ก็ควรเผื่อระยะตัดขอบขาวไว้1cm ทั้งเล่ม ***การผลิตหนังสือสำหรับร้านถ่ายเอกสาร จะมีขอบขาว แต่หากต้องการไร้ขอบขาว ต้องแจ้งทางร้าน เพื่อทางร้านถ่ายจะเช็คไฟล์งาน และขั้นตอนการผลิตว่าสามารถผลิตได้หรือไม่

You may also like...