ปัญหาการทำแคตตาล็อกและโบรชัวร์

ในการผลิตแคตตาล็อกและโบรชัวร์ จะมีปัญหามาจากการออกแบบไฟล์งาน ทั้งไม่ได้เว้นระยะตัด ระยะพับ ขนาดArtwork ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาให้งานผลิตล่าช้า หรือไม่สามารถผลิตได้เลย ทั้งนี้ควรคำนึ่งถึงระยะต่างๆก่อนออกแบบไฟล์งาน

1.ปัญหาไม่เว้นระยะตัด หมายถึงการออกแบบไฟล์งานชิดติดขอบ มากเกินไป จนไม่สามารถตัดชิ้นงานได้ หรือบางครั้งเพิ่มขอบขาว มาในชิ้นงาน และเข้าใจว่าขอบขาวจะหายไปเมื่อผลิตเรียบร้อย ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เรามาทำความเข้าใจระยะปลอดภัยกันก่อน

ระยะปลอดภัยคือ ระยะวางข้อความ โลโก้ รูปสินค้า ให้ห่างจากขอบในแต่ละด้าน 0.5cm สำหรับโบรชัวร์ และ0.65 สำหรับแคตตาล็อก เป็นระยที่ตัดเอกสารแล้ว ข้อความไม่ชิดเกินไป **ต้องวางภาพพื้นหลังให้เต็มขนาดไฟล์งาน ไม่เว้นตามระยะปลอดกัย หรือเพิ่มขอบขาว**

2.ระยะพับ หมายถึงระยะการพับโบรชัวร์ จะมีปัญหามากกับการ พับโบรชัวร์2พับ3ตอน ทั้งวางระยะพับไม่ถูกต้อง และวางหน้าผิด ซึ่งจะทำให้รอยพับไม่ตรง เบี้ยวไม่สวยงาม สามารถเช็คระยะพับตามรูปด้านล่าง โหลดTemplate ได้ที่นี้ หากเป็นการพับแบบอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี้

การออกแบบพับโบรชัวร์ 2พับ3ตอนตามระยะการพับด้านบน จะสามารถพับแบบตัว C ดังภาพด้านล่าง การพับโบรชัวร์มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งพับตัวC พับW เป็นต้น แต่การพับ C นิยมกันมาก

3.ขนาด Artwork คือระยะไฟล์งาน ที่รวมระยะเผื่อตัดแล้ว ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า ขนาดแคตตาล็อกและโบรชัวร์เล็กน้อย โดยระยะเผื่อตัดสำหรับโบรชัวร์เท่ากับ0.15cm/ด้าน และแคตตาล็อกเท่ากับ0.3cm/ด้าน หรือเผื่อไว้มากกว่าก็สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น A4=(21×29.7) ก็เพิ่มเป็น (21.3×30) เป็นต้น

สรุปปัญหาการทำแคตตาล็อกและโบรชัวร์ เกิดจากระยะการออกแบบไฟล์งาน ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การผลิตไม่สามารถทำได้ทันที ต้องแก้ไขให้สามารถผลิตได้ ดังนั้นควรออกแบบตามระยะต่างๆให้ถูกต้อง เพราะการแก้ไขใหม่ อาจทำให้การผลิตล่าช้าไป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

You may also like...