การปริ้นสีเลเซอร์ให้ไร้ขอบขาว มีวิธีทำอย่างไร มาชมกันด้านใน

การปริ้นสีเลเซอร์โดยปกติ เอกสารที่ได้จะมีขอบขาวทั้งสี่ด้าน โดยเครื่องปริ้นสีเลเซอร์แต่ละรุ่นก็จะมีระยะขอบที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันเนื่อสีเลอะระบบภายใน แล้วเราจะทำอย่างไร ให้เอกสารของเราไร้ขอบขาว ชมต่อด้านล่าง

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad

การปริ้นสีเลเซอร์ให้ไร้ขอบขาว จึงมีขั้นตอนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยขั้นตอนการผลิตจะคล้ายระบบพิมพ์มากขึ้น เริ่มตั้นแต่การออกแบบไฟล์งานให้เว้นระยะต่างๆ ต่อด้วยการปริ้นสีเอกสาร และนำเอกสารมาตัดขอบออก โดยเอกสารสำเร็จจะไร้ขอบขาว ดังภาพด้านบนเป็นเอกสารไร้ขอบขาวที่เราต้องการ

เริ่มขั้นตอนแรก ออกแบบไฟล์งาน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad

สร้างไฟล์งานขนาดA4 และให้เว้นระยะขอบขาวด้านละ 5 mm ในระยะขอบขาวนี้จะไม่ถูกปริ้นสีออกมา เราจึงไม่วางรูปภาพใดๆ ให้เกินระยะขอบขาวนี้ ดูตัวอย่างภาพด้านบน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad

ต่อด้วยการเว้นระยะตัดด้านละ 3 mm ในส่วนนี้คือระยะตัดที่เราต้องตัดทิ้ง เพื่อให้งานของเราไม่มีขอบขาว ***หากมีภาพพื้นด้านหลัง ควรวางให้เกินระยะนี้ไปถึง ระยะขอบขาว ไม่ควรวางภาพให้พอดีเส้นตัด เพราะมีโอกาสตัดแฉลบ เนื่องจากใบมีดได้

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad

ต่อด้วยระยะเผื่อตัด เป็นระยะที่สามารถใส่เพิ่มข้อมูล เนื่อหารูปภาพ หรือระยะปลอดภัยที่เนื่อหาในระยะนี้จะอยู่ครบ

**ระยะขอบขาว ระยะตัด ระยะเผื่อตัด เป็นระยะโดยประมาณของเครื่องปริ้นสีเลเซอร์ ซึ่งบางเครื่องอาจจะมีระยะน้อยกว่า หรือมากกว่านี้

ถึงขั้นตอนนี้เราจะได้ไฟล์งานสำเร็จพร้อมผลิตหรือปริ้นสี นำไฟล์งานไปปริ้นสีเลเซอร์ได้เลย จะได้เอกสารตามภาพด้านล่างนี้

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad

นำเอกสารปริ้นสีเลเซอร์ไปตัดตามระยะที่เราออกแบบไว้ เราก็จะได้เอกสารปริ้นสีไร้ขอบขาว ดังภาพด้านล่างนี้

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%82%e0%b8%ad

***โดยการปริ้นสีเลเซอร์ไร้ขอบขาว หลังผลิตเอกสารสำเร็จแล้วจะมีขนาดเล็กกว่า เนื่องจากเราตัดขอบขาวออกไป โดยเราต้องใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดสำเร็จ เช่นหากเราต้องการปริ้นสีเลเซอร์ไร้ขอบขาวขนาดA4 ก็อาจใช้กระดาษขนาดF14 หรือ A3 เพื่อให้ได้เอกสารไร้ขอบขาว ขนาดสำเร็จเป็น A4 ตามต้องการ

Laserสี A4 (Update 1Aug2023)มากกว่า50หน้า250หน้า500หน้า1000หน้า
กระดาษ AA 80g4บาท3บาท2.5บาท2บาท

ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุน สนใจสั่งผลิตเอกสาร ส่งไฟล์งานมาที่ Email : sale@paiprint.com

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้ / phone : 090-828-2256, 098-656-2365 / Line : @Paiprint

You may also like...