การออกแบบแผ่นพับ

การออกแบบแผ่นพับ พับหนึ่งทบ พับสองทบ ที่โดดเด่นเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างไฟล์ที่ถูกต้อง ทำให้ระยะขอบต่างๆไม่ทับกัน ระยะพับไม่เลือมมาทับตัวอักษรให้อ่านไม่ได้ ในโพสนี้ขออธิบายเกี่ยวกับการออกแบบแผ่นพับ โดยแผ่นพับขนาดA3/A4/A5 ระยะการพับ ระยะตัด ระยะวางตัวอักษณ จะมีอัตตราส่วนเท่ากัน ซึ่งต้องคำนึงถึงก่อนการออกแบบแผ่นพับ จะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขแบบแผ่นพับในภายหลังให้เสียเวลา

ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ

การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ

การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ

การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ ก็มีหลักการเหมือนการออกแบบโบรชัวร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระยะการเว้นขอบ ระยะเผื่อการตัดขอบจากขอบ(เส้นปะสีขาว 0.15cm) ระยะวางตัวอักษรจากขอบ(เส้นสีเขียว 0.4cm) ที่จะเพิ่มเติมก็คือการเว้นระยะพับตรงกลาง โดยควรเว้นระยะวางตัวอักษรระหว่างรอยพับ 0.4cm ตัวอย่างแผ่นพับ1พับขนาดA4 โดยแผ่นพับขนาดA4 1พับ / ขนาดทั้งหมด 21.3 x 30 cm / เส้นปะคือระยะตัด 21 x 29.7 cm / ระยะใส่ข้อความเส้นสีเขียว 20.5 x 29.2 cm / ระยะพับสีส้มคือ 15cm ควรวางตัวอักษรให้ห่างจากแนวพับอย่างน้อย 0.4cm

ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง การออกแบบแผ่นพับ สองทบ

การออกแบบแผ่นพับสองทบ ขนาดอาร์ตเวิอคจะมีขนาดเท่ากับโบรชัวร์เท่าไป ระยะเว้นขอบ และระยะวางตัวอักษรก็เท่ากัน เพียงการเว้นระยะพับจะมีเว้นระยะพับด้านหน้าและด้านหลังไม่เท่ากัน จำเป็นต้องวางแผนให้ดีจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขแบบแผ่นพับในภายหลัง เริ่มดูแบบแผ่นพับ2พับ ด้านล่างกันเลย

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหน้า

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหน้า

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหลัง

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหลัง

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ก็มีหลักการเหมือนการออกแบบโบรชัวร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระยะการเว้นขอบ ระยะเผื่อการตัดขอบจากขอบ(เส้นปะสีขาว 0.15cm) ระยะวางตัวอักษรจากขอบ(เส้นสีเขียว 0.4cm) ที่จะเพิ่มเติมก็คือการเว้นระยะพับตรงกลาง โดยควรเว้นระยะวางตัวอักษรระหว่างรอยพับ 0.4cm จากภาพด้านบนการออกแบบแผ่นพับ2พับจะมีระยะตัดระยะวางตัวอักษรโดยรอบเหมือนกับการออกแบบโบรชัวร์ปกติ เพียงแต่ต้องคำนึงถึงระยะพับด้านหน้าและด้านหลังก่อนการออกแบบ โดยจะยกตัวอย่างการออกแบบแผ่นพับ 2พับขนาดA4 โดยแผ่นพับขนาดA4 จะมีขนาดทั้งหมด 21.3 x 30 cm / เส้นปะคือระยะตัด 21 x 29.7 cm / ระยะใส่ข้อความเส้นสีเขียวโดยรอบ 20.5 x 29.2 cm

โดยการเว้นระยะพับสีส้มด้านหน้าคือ 9.7cm / 10cm / 10cm 

โดยการเว้นระยะพับสีส้มด้านหลังคือ 10cm / 10cm / 9.7cm 

ราคาผลิตโบรชัวร์ A4

โบชัวร์ A4 ต่อแบบ ไม่พับ(1Feb2024)1,000ใบ2,000ใบ3,000ใบ4,000ใบ
อาร์ตมัน 105g 1ด้าน3,0003,4004,1004,500
อาร์ตมัน 105g 2ด้าน310037004,5005,100
อาร์ตมัน 130g 1ด้าน3,1003,8004,4005,300
อาร์ตมัน 130g 2ด้าน3,2003,8004,8005,650
อาร์ตมัน 160g 1ด้าน3,5004,1004,550 5,600
อาร์ตมัน 160g 2ด้าน3,7004,3005,4007,600

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : paiprint

มีไฟล์งานแล้ว สั่งผลิตโบรชัวร์ แผ่นพับ ที่นี้เลย

ตัวอย่างการผลิตโบรชัวร์ แผ่นพับ

รับผลิตโบรชัวร์A3 พิมพ์สีA3 บริการจัดส่งถึงที่

รับผลิตโบรชัวร์A3 พิมพ์สีA3 บริการจัดส่งถึงที่

You may also like...