การออกแบบแผ่นพับ

การออกแบบแผ่นพับ พับหนึ่งทบ พับสองทบ ที่โดดเด่นเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างไฟล์ที่ถูกต้อง ทำให้ระยะขอบต่างๆไม่ทับกัน ระยะพับไม่เลือมมาทับตัวอักษรให้อ่านไม่ได้ ในโพสนี้ขออธิบายเกี่ยวกับการออกแบบแผ่นพับ โดยแผ่นพับขนาดA3/A4/A5 ระยะการพับ ระยะตัด ระยะวางตัวอักษณ จะมีอัตตราส่วนเท่ากัน ซึ่งต้องคำนึงถึงก่อนการออกแบบแผ่นพับ จะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขแบบแผ่นพับในภายหลังให้เสียเวลา

ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ

การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ

การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ

การออกแบบแผ่นพับ หนึ่งทบ ก็มีหลักการเหมือนการออกแบบโบรชัวร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระยะการเว้นขอบ ระยะเผื่อการตัดขอบจากขอบ(เส้นปะสีขาว 0.15cm) ระยะวางตัวอักษรจากขอบ(เส้นสีเขียว 0.4cm) ที่จะเพิ่มเติมก็คือการเว้นระยะพับตรงกลาง โดยควรเว้นระยะวางตัวอักษรระหว่างรอยพับ 0.4cm ตัวอย่างแผ่นพับ1พับขนาดA4 โดยแผ่นพับขนาดA4 1พับ / ขนาดทั้งหมด 21.3 x 30 cm / เส้นปะคือระยะตัด 21 x 29.7 cm / ระยะใส่ข้อความเส้นสีเขียว 20.5 x 29.2 cm / ระยะพับสีส้มคือ 15cm ควรวางตัวอักษรให้ห่างจากแนวพับอย่างน้อย 0.4cm

ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง การออกแบบแผ่นพับ สองทบ

การออกแบบแผ่นพับสองทบ ขนาดอาร์ตเวิอคจะมีขนาดเท่ากับโบรชัวร์เท่าไป ระยะเว้นขอบ และระยะวางตัวอักษรก็เท่ากัน เพียงการเว้นระยะพับจะมีเว้นระยะพับด้านหน้าและด้านหลังไม่เท่ากัน จำเป็นต้องวางแผนให้ดีจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไขแบบแผ่นพับในภายหลัง เริ่มดูแบบแผ่นพับ2พับ ด้านล่างกันเลย

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหน้า

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหน้า

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหลัง

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ด้านหลัง

การออกแบบแผ่นพับ สองทบ ก็มีหลักการเหมือนการออกแบบโบรชัวร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระยะการเว้นขอบ ระยะเผื่อการตัดขอบจากขอบ(เส้นปะสีขาว 0.15cm) ระยะวางตัวอักษรจากขอบ(เส้นสีเขียว 0.4cm) ที่จะเพิ่มเติมก็คือการเว้นระยะพับตรงกลาง โดยควรเว้นระยะวางตัวอักษรระหว่างรอยพับ 0.4cm จากภาพด้านบนการออกแบบแผ่นพับ2พับจะมีระยะตัดระยะวางตัวอักษรโดยรอบเหมือนกับการออกแบบโบรชัวร์ปกติ เพียงแต่ต้องคำนึงถึงระยะพับด้านหน้าและด้านหลังก่อนการออกแบบ โดยจะยกตัวอย่างการออกแบบแผ่นพับ 2พับขนาดA4 โดยแผ่นพับขนาดA4 จะมีขนาดทั้งหมด 21.3 x 30 cm / เส้นปะคือระยะตัด 21 x 29.7 cm / ระยะใส่ข้อความเส้นสีเขียวโดยรอบ 20.5 x 29.2 cm

โดยการเว้นระยะพับสีส้มด้านหน้าคือ 9.7cm / 10cm / 10cm 

โดยการเว้นระยะพับสีส้มด้านหลังคือ 10cm / 10cm / 9.7cm 

ราคาผลิตโบรชัวร์ A4

โบชัวร์ A4 ต่อแบบ ไม่พับ(Jun 2020)1,000ใบ2,000ใบ3,000ใบ4,000ใบ
กระดาษ80g 1ด้าน2,2002,6603,0003,400
กระดาษ80g 2ด้าน2,3002,7603,2503,800
อาร์ตมัน 105g 1ด้าน2,2002,7003,1003,500
อาร์ตมัน 105g 2ด้าน2,3002,8003,3503,900
อาร์ตมัน 130g 1ด้าน2,3002,8003,3503,900
อาร์ตมัน 130g 2ด้าน2,4002,9003,4504,000
อาร์ตมัน 160g 1ด้าน2,6203,0403,6904,320
อาร์ตมัน 160g 2ด้าน2,7503,3603,9004,800

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : paiprint

มีไฟล์งานแล้ว สั่งผลิตโบรชัวร์ แผ่นพับ ที่นี้เลย

ตัวอย่างการผลิตโบรชัวร์ แผ่นพับ

รับผลิตโบรชัวร์A3 พิมพ์สีA3 บริการจัดส่งถึงที่

รับผลิตโบรชัวร์A3 พิมพ์สีA3 บริการจัดส่งถึงที่

You may also like...