การใช้ Nero StartSmart ของโปรแกรม Nero 8

การใช้ Nero StartSmart ของโปรแกรม Nero 8

มารู้จัก  Nero StartSmart 

Nero เป็นชุดโปรแกรมท่รวมโปรแกรมย่อยที่ทำงานแตกต่างกัน ซึ่งเลือกเมนูที่เรียกว่า Nero StartSmart ซึ่งทำการจัดระเบียบส่วนการเขียนซีดี/ดีวีดี โดยแยกตามประเภทของข้อมูล เช่น เขี้ยนไฟล์ข้อมูลทั่วไป เขียนไฟล์เพลง หรือเขียนไฟล์วิดีโอลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี เป็นต้น

การใช้ Nero StartSmart

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม Nero StartSmart ให้คลิกปุ่ม   แล้วเลือก All Programs > Nero 8 > Nero StartSmart ดังนี้

 

ปรากฏหน้าจอโปรแกรม Nero StartSmart

ส่วนประกอบของ Nero StartSmart 

A   เมนูสำหรับเลือกเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น ซีดีข้อมูล  ซีดี Audio  ดึงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดี Audio และการคัดลอกซีดี

B   หมวดริปและเบิร์น (Rip & Burn) : เขียนซีดีข้อมูล/ซีดีเพลงแบบต่างๆ การคัดลอกซีดี และการดึงเพลงจากแผ่น Audio

C   หมวดสร้างและแก้ไข (Create & Edit) : ตกแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ/ไฟล์เสียง สร้างวีซีดี/ดีวีดีภาพยนต์ และการออกแบบปกซีดี

D   หมวดความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) :  เล่นไฟล์เสียง/ไฟล์ภาพ/ไฟล์วิดีโอ และการชมทีวีผ่าน Nero

F   หมวดแบ็คอัพ (Backup) : การคัดลอกดิสก์หรือการสำรองข้อมูลเก็บไว้

 

ใช้งานเมนู Nero StartSmart 

หมวดริปและเบิร์น (Rip & Burn)

 

 

ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้

             ดึงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดี Audio

             สร้างแผ่นซีดีเพลง Audio

    สร้างแผ่นซีดีเพลงสำหรับไฟล์เพลง MP3/WMA

             สร้างแผ่นซีดี/ดีวีดีเก็บช้อมูลทั่วไป

             เขียนไฟล์วิดีโอลงบนแผ่นซีดี/ดีวีดี

             ทำการคัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี

 

 

หมวดสร้างและแก้ไข (Create & Edit)

ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้

    ปรับแต่งไฟล์ภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Nero PhotoSnap

     สร้างแผ่นวีซีดีโชว์ ากไฟล์ภาพที่มีอยู่

     รวมไฟล์เสียง ตกแต่ง/ใส่เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมให้ไฟล์เสียง

      การทำงานกับไฟล์เสียง เช่น ตัดต่อหรือบันทึกไฟล์เสียง

      จับภาพวิดีโอกล้องดิจิตอล หรือการ์ดตัดต่อวิดีโอ พร้อมตัดต่อและแปลงออกมาเป็นไฟล์ฟอร์แม็ทต่างๆ

      ออกแบบปกซีดี/ดีวีดี รวมทั้งสกรีนบนแผ่นซีดี

     แปลงไฟล์วิดีโอรูปแบบต่างๆ ด้วย Nero Recoce

     แปลงไฟล์เสียงรูปแบบต่างๆ

หมวดควาบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment)

ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้

     เล่นเพลงจากแผ่นซีดี Audio แผ่น MP3/WMA หรือไฟล์เสียงประเภทต่างๆ

     ชมภาพยนต์ผ่านทางภาพยนต์ซีดี/วีซีดี และไฟล์วิดีโอประเภทต่างๆ

     เลือกชมไฟล์ภาพผ่านทางโปรแกรม Nero PhotoSnap Viewer

หมวดแบ็คอัพ (Backup)

ฟังก์ชันการทำงานมี ดังนี้

     ทำการสำรองข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ด้วย Nero Backltup

     กู้คืนการสำรองข้อมูลคืนมา

     กำหนดเวลาและข้อมูลท่ต้องการสำรองอัตโนมัติ

   สร้างแผ่นดิสก์ฉุกเฉิน สำหรับใช้กู้ระบบเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น

     ทำการคัดลอกแผ่นซีดี/ดีวีดี

ออกจากโปรแกรม Winamp

– คลิกเมนู File > Exit จากนั้นโปรแกรมจะยืนยันการปิดโปรแกรม

– กดปุ่ม <Ctrl+Q>บนคีย์บอร์ด

– คลิกปุ่ม   ที่บริเวณ Title Bar

You may also like...