การรวมเลเยอร์(Layer) Photoshop คืออะไร

การรวมเลเยอร์(Layer) Photoshop  คือ ในการสร้างอาร์ตเวิอค จำเป็นต้องใช้ภาพต่างๆมาผสมกัน การวางภาพในเลเยอร์ต่างกัน ก็เหมือนการวางภาพซ้อนกัน เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง ก็จะถูกเลเยอร์ด้านบนทับ ทำให้ไม่เห็นส่วนที่ ทับซ้อนกันได้ และเมื่อเราใช้เลเยอร์จำนวนมาก การจัดการก็จะเริ่มยุ่งยากมากขึ้น เราจึงต้องทำ การรวมเลเยอร์(Layer) เป็นเลเยอร์เดียว เพื่อการจัดการได้ง่ายขึ้น โดยการรวมเลเยอร์ สามารถแบ่งออกได้ 3 วิธีคือ

1.การรวมเฉพาะเลเยอร์ที่ต้องการให้เป็นเลเยอร์เดียว

ทำได้โดย กดเลือกเลเยอร์ที่ต้องการมากกว่า 1 เลเยอร์ (โดยกด Ctrl+Layer ที่ต้องการ) แล้ว คลิกขวาเลือก Merge Layersหรือ Ctrl+E

ผลลัพธ์ที่ได้ เลเยอร์ที่เราเลือกไว้ จะรวมกัน ดังภาพด้านล่าง

2.การรวมเลเยอร์ทั้งหมดให้เป็น Layer เดียว

ทำได้โดย คลิกที่เลเยอร์วัตถุภาพไหนก็ได้ แล้วคลิกขวา เลือก Merge Visible หรือ Ctrl+Shift+E

ผลลัพธ์ที่ได้ เลเยอร์ทั้งหมดจะรวมเป็นเลเยอร์เดียว ดังภาพด้านล่าง

3.การจัดรวมเลเยอร์ให้อยู่ใน Group เดียวกัน

ทำได้โดย เลือกเลเยอร์ที่ต้องการรวบรวม จากนั้นกด Ctrl+G เพื่อจัดกลุ่มเลเยอร์ให้อยู่ใน Group เดียวกัน

ดังนั้นเราก็จะสามารถ รวมเลเยอร์ ของภาพต่างๆ มาเป็นเลเยอร์เดียวกัน เพื่อการจัดการได้เป็นระเบียบมากขึ้น อ่านเพิ่มเติมกดที่นี้

You may also like...