ทำโบรชัวร์จัดฟัน ทำโบรชัวร์คลินิค ทำโบรชัวร์อาหารเสริม ทำโบรชัวร์รับสมัครงาน ชมตัวอย่างด้านใน

ให้บริการผลิต ทำโบรชัวร์จัดฟัน ทำโบรชัวร์คลินิค โบรชัวร์ใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการ โบรชัวร์มีราคาถูก  สเปคโบรชัวร์โดยทั่วไป เป็นกระดาษอาร์ตมัน 105-130แกรม ขนาดA4-A5 พิมพ์หนึ่งด้านหรือสองด้าน เริ่มผลิตตั้งแต่1000แผ่นขึ้น

ตัวอย่างแรกเป็นการ ทำโบรชัวร์จัดฟัน ทำโบรชัวร์คลินิค ลูกค้าสามารถออกแบบไฟล์งานโบรชัวร์ ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้โปรแกรมที่ถนัด บันทึกไฟล์งานเป็น PDF ส่งให้ผลิต

โบรชัวร์จัดฟัน

ตัวอย่างที่สอง ทำโบรชัวร์อาหารเสริม โบรชัวร์ขายอาหารเสริม นิยมใช้สีสดใส ดึงดูดใจผู้พบเห็น เช่นสีแดง สีเหลือง สีเขียว ดังภาพ โบรชัวร์อาหารเสริม ด้านล่าง

ทำโบรชัวร์อาหารเสริม

ทำโบรชัวร์อาหารเสริม

ตัวอย่างที่สาม ทำโบรชัวร์รับสมัครงาน โบรชัวร์จะเลือกใช้สีเข้ม เลือกใช้ กระดาษอาร์ตมัน130แกรม ผลิตจำนวนมาก ราคาถูกกว่า ทำจำนวนน้อย หากทำแล้วสามารถใช้ ในโอกาสอื่นๆ ก็ควรทำเผื่อไว้ เพื่อความคุ้มค่า

ทำโบรชัวร์รับสมัครงาน ทำโบรชัวร์รับสมัครงาน

ทำโบรชัวร์จัดฟัน ทำโบรชัวร์คลินิค ทำโบรชัวร์อาหารเสริม ทำโบรชัวร์รับสมัครงาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้

You may also like...