ออกแบบแคตตาล็อก ตั้งค่ากระดาษแคตตาล็อก ออกแบบหนังสือ booklet

หลายครั้งที่ลูกค้าออกแบบทำแคตตาล็อก ออกแบบหน้งสือ แล้วส่งพิมพ์ แต่ต้องกลับมาแก้ไขอาร์ตเวิอร์คใหม่เนื่องจากออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่สามารถพิมพ์ได้เช่นตัวอักษรชิดขอบมากเกินไปโดยไม่ได้เผื่อระยะตัด ออกแบบมาผิดขนาดทำให้ต้องขยายภาพแคตตาล็อค ทำให้มีขนาดผิดปกติเช่นกล่องที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัดก็ถูกขยายให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ ออกแบบหนังสือโดยเรียงหน้าไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถเรียงหน้าได้ถูกต้อง ดังนั้นโปรดอ่านบทความนี้ก่อนเริ่มทำอาร์ตเวิอร์คเพื่อความถูกต้องและไม่ต้องแก้ไขไฟล์งานหลายครั้ง ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการผลิตยาวออกไปได้

เริ่มออกแบบแคตตาล็อกกันเลย

1.เส้นสีดำ เริ่มด้วยการสร้างแบบอาร์ตเวิอร์คของแคตตาล็อกในแต่ละหน้า ให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริง0.3cm ทุกด้าน โดยให้วางภาพพื้นหลังครอบคลุดพื้นที่อาร์ตเวิอคทั้งหมด (กรอบนอกสีดำ)

2.เส้นสีแดง คือระยะตัดงานหรือขนาดงานสำเร็จ โดยการตัดงานจะมีโอกาสแฉลบของใบมีด ทำให้เราจะต้องมีระยะปลอดภัยสำหรับใส่ข้อความต่างๆ ด้านล่าง

2.เส้นสีเขียว คือระยะปลอดภัยจากการตัดเข้าเล่ม โดยการผลิตจะตัดเขามาให้ตัวแคตตาล็อกเพื่อไม่ให้เห็นขอบขาว โดยระยะปลอดภัยจะขึ้นกับจำนวนแผ่นต่อเล่ม เผื่อไว้ที่ 0.8 cm จากขอบ เพื่อป้องกันการตัดกินเข้ามาโดนเนื้อหาที่เราต้องการ จึงให้ใส่ข้อความหรือโลโก้ภายในระยะเส้นสีเขียวนี้เท่านั้น

***ออกแบบแยกเป็นหน้าๆ ไม่ต้องรวมกันนะครับ เช่นแค็ตาล็อกขนาดA4(กางออกเป็นA3) ก็ให้ออกแบบไฟล์เป็นหน้าA4 ไม่ต้องรวมกันซ้ายขวาเป็นA3***

การออกแบบแคตตาล็อก ควรใช้ไฟล์เป็นสี CMYK เพื่อให้สีของรูปในแคตตาล็อก ใกล้เคียงกับหน้าจอมากที่สุด แต่หากใช้สี RGB จะมีโอกสารผิดพลาดมากกว่า เพราะอาจเป็นสีเพนโทนหรือสีจอคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าไม่กังวนมากก็ส่งไฟล์มาให้ทางร้านช่วยเช็คให้ได้เลยครับ ไฟล์จะเสร็จแล้วเช็คราคาผลิตแค็ตตาล็อกได้ที่นี้

การออกแบบ Artwork โบชัวร์

การออกแบบ Artwork โบชัวร์

การออกแบบแคตตาล็อก และออกแบบหนังสือ หลายหน้าต่อๆกันให้ออกแบบทีละหน้าเรียงกันไป แต่ไม่รวมในหน้าเดียวกันนะครับ เปรียบเทียบเหมือนPDF ที่เราอ่านหนังสือมีหลายหน้า แต่อยู่คนละหน้ากัน ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้

ออกแบบแคตตาล็อก หนังสือ

ออกแบบแคตตาล็อก หนังสือ

ภาพด้านล่างเป็นภาพจำลองหลังพิมพ์แคตตาล็อกแล้ว ทางร้านจะจัดทำเรียงหน้าต่อกันเอง เพื่อความสดวกลูกค้าเพราะหลายครั้งที่ลูกค้าออกแบบไฟล์แล้วรวมไฟล์แบบ Booklet ซึ่งอาจทำให้หน้าแคตตาล็อกไม่ถูกต้อง ดังนั้นไฟล์ที่ส่งให้ทางร้านไม่จำเป็นต้องรวมหน้าซ้ายขวามาให้ แต่ให้เรียงหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเหมือนเอกสารทั่วไป หลังพิมพ์แคตตาล็อก ลูกค้าจะได้เอกสารที่มีหน้าต่อกันจนถึงหน้าสุดท้ายดังภาพด้านล่าง

แค็ตตาล็อก หลังพิม

แค็ตตาล็อก หลังพิม

ลูกค้าท่านใดสนใจสือสิ่งพิมพ์ แคตตาล็อก หนังสือ โบชัวร์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ หรือดูตัวอย่างการผลิตกดได้ที่นี้

สอบถามได้ที่ LINE ID : paiprint หรือติดต่อเราที่นี้

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสาร กดที่นี้

พิมพ์โบชัวร์สี 8000แผ่น

พิมพ์โบชัวร์สี 8000แผ่น

You may also like...