Tagged: แผ่นพับคือ ทำแผ่นพับอย่างไร

แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับสำคัญอย่างไร

แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับสำคัญอย่างไร

แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับคือ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ที่มีการพิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นลงไป เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สามารถใส่รายละเอียดได้ทั้งสองด้าน โดยงานสำเร็จจะพับให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสดวกกับการใช้งาน อีกทั้งเมื่อพับแผ่นพับแล้ว ยังแข็งเพียงพอที่จะตั้งวางในชั้นวาง ให้สามารถหยิบใช้งานได้สดวก ประหยัดพื้นที่ สามารถวางแผ่นพับหลายๆแบบ บนพื้นที่จำกัดได้มากกว่าโบรชัวร์ โดยข้อความสำคัญในหน้าแรกจะชี้ชวนให้เปิดแผ่นพับ อ่านข้อมูลด้านใน โดยการกางแผ่นพับออก           แผ่นพับสำคัญอย่างไร แผ่นพับถือเป็นสื่อโฆษณา ที่ผู้ผลิตสามารถส่งถืงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการแจกตามสถานที่ต่างๆ ส่งผ่านไปรษณีย์ หรือวางตามจุดประชาสัมพันธ์...