Tagged: เทคนิคปรับภาพ

เทคนิคการปรับภาพเอกสารให้สวย เพื่อให้ได้เอกสารที่สวยงามตามใจ

เทคนิคการปรับภาพเอกสารให้สวย เพื่อให้ได้เอกสารที่สวยงามตามใจ

การสร้างเอกสารที่สวยงาม เริ่มต้นจากไฟล์งานที่มีคุณภาพ ในโพสนี้จะของกล่าวถึง เทคนิคการเพิ่มความสวยงามให้กับไฟล์งาน เพื่องานปริ้นสีเอกสารที่มีคุณภาพ หลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับไฟล์งาน เริ่มต้นที่สร้างไฟล์งานที่มีรูปภาพและข้อความไม่ชัดเจน และคาดหวังว่าปริ้นสีแล้วจะชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเข้าใจผิด เครื่องปริ้นไม่สามารถเพิ่มความชัดเจนให้กับไฟล์งานได้ เราจึงต้องสร้างไฟล์งานที่มีคุณภาพ ก่อนนำไปผลิตหรือปริ้นสีนั้นเอง โดยจะขอกล่างถึงเทคนิคการปรับภาพในหัวข้อถัดไป เทคนิคการปรับภาพ 1.ความชัดเจนของไฟล์ภาพ ควรมีความละเอียดมากกว่า 300dpi/inch แต่หากโปรแกรมที่ใช้ไม่ได้แสดงค่านี้ ให้ใช้วิธีการขยายภาพ 400% แล้วเช็คว่าภาพยังชัดอยู่หรือไม่ ภาพแตกหรือไม่ ก็สามารถเช็คความชัดเจนได้เหมือนกัน 2.การปรับสีภาพของไฟล์งาน ให้เหมาะกับงานที่ต้องการนำไปใช้ เช่นหากเป็นโบรชัวร์ที่เน่นความโดดเด่น ก็ควรปรับสีภาพให้เข้มมากขึ้น10% 3.การเลือกใช้สีอ่อน หรือภาพโปรแกรม ที่มีสีอ่อน ภาพพื้นหลังสีอ่อน ควรปรับให้มีความเข้มอย่างน้อย 10% เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จะถูกกำหนดให้...