เทคนิคการปรับภาพเอกสารให้สวย เพื่อให้ได้เอกสารที่สวยงามตามใจ

การสร้างเอกสารที่สวยงาม เริ่มต้นจากไฟล์งานที่มีคุณภาพ ในโพสนี้จะของกล่าวถึง เทคนิคการเพิ่มความสวยงามให้กับไฟล์งาน เพื่องานปริ้นสีเอกสารที่มีคุณภาพ หลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับไฟล์งาน เริ่มต้นที่สร้างไฟล์งานที่มีรูปภาพและข้อความไม่ชัดเจน และคาดหวังว่าปริ้นสีแล้วจะชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเข้าใจผิด...