Tagged: หาร้านปริ้นงาน

ปริ้นงาน หาร้านปริ้นงาน รับปริ้นงาน ราคาถูก ผลงานและสเปคการสั่งปริ้นงาน

ลูกค้าต้องการ ปริ้นงาน กำลัง หาร้านปริ้นงาน รับปริ้นงาน ราคาถูก ทางร้านให้บริการปริ้นงาน และเข้าเล่มเอกสาร มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ มาดูผลงานและสเปคการสั่งปริ้นงานกันเลย ปริ้นงานมีสเปคการผลิตที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเนื่อหา กระดาษปก การปริ้นสี การเข้าเล่ม ทางร้านได้แสดงผลงานการปริ้นงานไว้ด้านล่าง โดยลูกค้าสามารถดัดแปลงนำไปใช้กับปริ้นงานของตัวเองได้ เพื่อให้ได้ปริ้นงานตามต้องการ เริ่มกันที่ตัวอย่างแรก เป็นปริ้นงานหนังสือ โดยเนื่อในเป็นการปริ้นงานสี ปริ้นสีสองด้าน กระดาษเนื่อใน80แกรม หน้าปกปริ้นงานสีกระดาษอาร์ตมัน250แกรม เข้าเล่มสันกาว จำนวน5เล่ม ตัวอย่างด้านขวา สเปคเหมือนกันต่างกันที่จำนวน 10เล่ม ตัวอย่างที่สอง เป็นปริ้นงานสีเนื่อหาและปก80แกรม ปริ้นงานสีเนื่อหา1ด้าน ปริ้นงานด้านซ้ายมือเข้าเล่มกระดูกงู ต่อด้วยปริ้นงานเล่มขวาเข้าเล่มสันห่วงพลาสติก...