Tagged: ทำหนังสือติว

ทำหนังสือติว ทำคู่มืออบรม ทำหนังสือสอนพิเศษ ใช้เวลาผลิตนานไหม ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หากท่านกำลังจัดอบรม จัดการเรียนการสอน ทำหนังสือติว ทำคู่มืออบรม ทำหนังสือสอนพิเศษ ต้องเตรียมสื่อการสอนให้พร้อม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนั้น ต้องเตรียมอะไรบ้าง และใช้เวลาผลิตนานไหม ทำคู่มืออบรม ต้องเตรียมอะไรบ้าง  1.สเปคงานหนังสือ เราควรกำหนดสเปคงานหนังสือ ก่อนสร้างไฟล์งาน เช่น หนังสือขนาดA4 ปริ้นหนึ่งด้าน ปริ้นสี/ขาวดำ จำนวนชุด 2.สร้างไฟล์งาน สำหรับสื่อการสอน เราต้องคำนึงสเปคงานหนังสือ โดยไม่ควรเลือกขนาดอักษรมีขนาดเล็ก จนอ่านได้ยาก ใหญ่จนทำให้มีจำนวนหน้า หนังสือเกินความจำเป็น และบันทึกเป็น ไฟล์งาน PDF ทำหนังสือสอนพิเศษ ใช้เวลาผลิตนานไหม ระยะเวลา ทำหนังสือสอนพิเศษ จะขึ้นกับสเปคงาน และจำนวน...