Tagged: งานเมนูอาหารA3เคลือบแข็ง

งานเมนูอาหารA3เคลือบแข็ง คู่มือการใช้งานเครื่องจักรA4เคลือบแข็ง คู่มือการทำงานพนักงานA5เคลือบแข็ง ชมกันเป็นตัวอย่างเป็นไอเดีย

งานเมนูอาหารA3เคลือบแข็ง คู่มือการใช้งานเครื่องจักรA4เคลือบแข็ง คู่มือการทำงานพนักงานA5เคลือบแข็ง ชมกันเป็นตัวอย่างเป็นไอเดีย

งานเมนูอาหารA3เคลือบแข็ง ยอดนิยมในการผลิต เพราะใช้งานง่ายๆ สำหรับร้านอาหารหรือร้านกาแฟ ที่มีรายการอาหารไม่มากนัก ใช้งานง่ายราคาถูกด้วยครับ กล่าวถึงสเปคงานกันหน่อย เป็นปริ้นสีระบบดิจิตอล กระดาษอาร์มัน160แกรม เคลือบpvcแข็งเพื่อความคงทนในการใช้งาน เริ่มผลิตเมนูอหารตั้งแต่1เล่ม แต่แนะนำว่าควรผลิตเผื่อไว้ก่อน เพราะราคาผลิตยิ่งเยอะ ยิ่งประหยัด โดยให้คิดเผื่อไว้สำหรับมูเนอาหาร1ปี ต้องใช้เท่าไหร กันเสียด้วยแนะนำให้ผลิต2เท่าของจำนวนโต๊ะ         คู่มือการทำงานพนักงานเคลือบแข็ง สำหรับแจ้งการทำงาน เคลือบpvcแข็งแล้วจะกันน้ำได้ สเปคคู่มือการทำงานพนังงาน เป็นปริ้นสี กระดาษ80แกรม เคลือบpvc อาจเป็นขนาดเล็กเช่นA5 ก็สามารถผลิตได้        ...