Tagged: การรวมเลเยอร์Photoshop

การรวมเลเยอร์(Layer) Photoshop คืออะไร

การรวมเลเยอร์(Layer) Photoshop  คือ ในการสร้างอาร์ตเวิอค จำเป็นต้องใช้ภาพต่างๆมาผสมกัน การวางภาพในเลเยอร์ต่างกัน ก็เหมือนการวางภาพซ้อนกัน เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง ก็จะถูกเลเยอร์ด้านบนทับ ทำให้ไม่เห็นส่วนที่ ทับซ้อนกันได้ และเมื่อเราใช้เลเยอร์จำนวนมาก การจัดการก็จะเริ่มยุ่งยากมากขึ้น เราจึงต้องทำ การรวมเลเยอร์(Layer) เป็นเลเยอร์เดียว เพื่อการจัดการได้ง่ายขึ้น โดยการรวมเลเยอร์ สามารถแบ่งออกได้ 3 วิธีคือ 1.การรวมเฉพาะเลเยอร์ที่ต้องการให้เป็นเลเยอร์เดียว ทำได้โดย กดเลือกเลเยอร์ที่ต้องการมากกว่า 1 เลเยอร์ (โดยกด Ctrl+Layer ที่ต้องการ) แล้ว คลิกขวาเลือก Merge Layersหรือ Ctrl+E...