ทำความเข้าใจหนังสือเข้าเล่มด้านสั้นหรือแนวนอน กันก่อนผลิต

สำหรับผู้ที่กำลังออกแบบหนังสือ เข้าเล่มด้านสั้นหรือแนวนอน ฟังทางนี้ก่อนจ้า ทำความเข้าใจก่อนออกแบบ จะได้ไม่ต้องแก้ไขไฟล์งานให้เสียเวลา แล้วอาจทำให้ได้งานไม่ตรงใจด้วย เริ่มกันที่การทำหนังสือเข้าเล่มแนวนอน มีหน้าตาเป็นอย่างไรกันก่อน ดังรูปด้านล่าง

จากภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าเป็นหนังสือเข้าเล่มด้านสั้น เข้าเล่มแบบแม็กสองจุด ขนาดA5 สำเร็จแนวนอน (14.85×21) เมื่อกางออกแล้วจะมีขนาด (14.85×42) ซึ่งไม่สามารถใช้กระดาษA4 ในการผลิตได้ ต้องใช้กระดาษA3+ ซึ่งหากต้องการทำหนังสือขนาดสำเร็จA4 ก็ต้องใช้กระดาษขนาดA2 ซึ่งต้องใช้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างและต้องทำนวนมากด้วย ดังนั้นหากผู้ออกแบบหนังสือ ไม่ต้องการผลิตจำนวนมาก ควรออกแบบเป็นหนังสือเข้าเล่มด้านยาว แนวตั้งปกติ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปได้มาก

blank

โดยปกติหากเป็นการสั่งพิมพ์หนังสือแล้ว ก็จะเริ่มทำที่500เล่ม จะได้ราคาต่อเล่มถูก หากทำน้อยกว่านั้นก็สามารถสั่งผลิตได้ครับ แต่ราคาจะแพง แต่หากสู้ราคาได้จัดเลยครับ

ข้อควรระวังในการออกแบบหนังสือเข้าเล่มแนวนอนคือ ระยะตัด ระยะปลอดภัย โดยปกติจะเว้นจากขอบ1cm เพื่อตัดแล้วจะได้สวยงาม แต่ไม่ต้องกังวลโดยปกติทางร้านที่รับผลิต จะช่วยเช็คไฟล์งานให้ก่อนการผลิตอยู่แล้วครับ เช็คราคาผลิตหนังสือ ปริ้นเอกสารได้ที่นี้

blank

ภาพตัวอย่างเปิดหนังสือเข้าเล่มแนวนอน เมื่อเปิดออกจะมีความกว้างมากกว่าหนังสือปกติ ตัวอย่างนี้เป็นการทำหนังสือแนวนอนเข้าเล่มไสกาว  การเข้าเล่มแบบนี้จะเหมาะกับหนังสือที่มีจำนวนแผ่น 30หน้าขึ้นไป หากจำนวนแผ่นน้อยกว่านี้ ก็สามารถเข้าเล่มแม็กมุงหลังคาได้ การเข้าเล่มแม็กมุงหลังคานิยมผลิตที่ (2-25แผ่น) หากเล่มหนากว่านี้จะเข้าเล่มไม่สวย

สรุปได้ข้อมูลการทำหนังสือเข้าเล่มแนวนอนกันไปพอสมควร สามารถนำข้อมูลนี้ไปเป็นแนวทางการออกแบบหนังสือเข้าเล่มแนวนอนได้เลยครับ

You may also like...