วิธีอ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้พังเร็ว ถนอมหนังสือให้อยู่กับเราไปนานๆ

การทำหนังสือ ที่จำหน่ายทั่วไป ทั่งหนังสือเรียน หนังสือนิตยสาร หนังสือแคตตาล็อก จะนิยมเข้าเล่มแบบสันกาวคือ การทากาวร้อนบริเวณขอบสันเล่มหนังสือ แล้วติดสันลงบนกระดาษปก ที่มีความหนามากกว่า แล้วทำการทับให้แน่น นำไปตัดขอบให้เรียบร้อย

ปกติแล้วการเข้าเล่มสันกาว มีความทนทานสูง แล้วอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยต่ออายุการใช้งานหนังสือ โดยหลักๆมีสองส่วนคือ 1.การใช้งาน 2.สิ่งแวดล้อม

อ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้พังเร็ว

อ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้พังเร็ว

1.การใช้งาน

วิธีเปิดอ่านหนังสือ ไม่ควรเปิดหน้าสือพับไปด้านหลัง เปิดหน้าหนังสือกว้างจนเกินไป การทำหนังสือหล่นพื้น ทำให้สันปกเสียหาย การเปิดหนังสือรุนแรง ทำให้หน้าหนังสือขาดได้

หนังสือโดนน้ำ ทำให้หนังสือพ่องและฉีกขาดง่ายกว่าปกติ ทำให้เนื่อกระดาษในแต่ละหน้าติดกัน ไม่สามารถเปิดหนังสือได้

ถนอมหนังสือ

ถนอมหนังสือ

2.ปัญหาอื่นๆ นอกจากการเปิดใช้งาน

การเก็บหนังสือไว้ในที่ความชื่น มากกว่า70% จะทำให้เกิดเชื่อราในเนื่อกระดาษได้ เพราะเชื่อราชอบที่มีความชื่นและกระดาษทำจากเยื่อไม้ เชื่อราชอบมากๆ แต่หากเก็บหนังสือไว้ในที่มีความชื่นน้อยกว่า 40 ทำให้เนื่อกระดาษกรอบ และฉีกขาดง่ายกว่าปกติ

หนังสือโดนน้ำเปล่า โดนน้ำชากาแฟ

ถนอมหนังสือ

ถนอมหนังสือ

หนังสือขาด หลุดจากเล่ม สามารถซ้อมแซมได้ดังนี้

1.ปริ้นหน้าหนังสือที่เสียหายใหม่

2.ปริ้นปกหนังสือที่เสียหายใหม่

3.ตัดสันหนังสือ และรวมเล่มหนังสือ

4.เข้าเล่มหนังสือสันกาว

หากเป็นหนังสือเก่าที่ไม่มีไฟล์งานแล้ว ก็จำเป็นต้องซ้อมหนังสือนั้นๆ  อาจหาร้านรับซ้อมหนังสือโดยเฉพาะ โดยการซ้อมหนังสือมีขั้นตอนมาก เช่นทำปกใหม่ จากหน้าปกเดิม ปริ้นหน้าหนั้งสือ ในส่วนที่ขาดชำรุด แต่หากมีไฟล์งาน การผลิตหนังสือใหม่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยกว่า ต้องการผลิตหนังสือกดที่นี้

You may also like...