FONT ฟอนต์ คืออะไร

FONT ฟอนต์ คืออะไร FONT ฟอนต์ มาจากคำว่า “FOUNT” ซึ่งแปลว่า “สิ่งที่ถูกหลอม”  ในสมัยก่อน หากต้องการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปบนอะไรสักอย่างจะต้องใช้ “ตัวพิมพ์” ซึ่งมักจะสร้างมาจากโลหะที่เอามาหลอมลงในแม่พิมพ์ นั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการตัวอักษร ตัวหนา ตัวกว้าง หรือ ตัวเอียง เราจะต้องสร้าง “ตัวพิมพ์” ขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับตัวอักษรแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ และนี่เอง ที่ทำให้เราเรียก “รูปแบบ” ของตัวอักษรที่แตกต่างกันว่า “FONT”

ABCD EFGH IJKL MNOL QRST UVWX ZY

FONT ฟอนต์ จึงถูกสร้างให้แตกต่างกัน โดยให้ความหมายว่า ความแตกต่างระหว่าง FONT VS TYPEFACE

FONT   คือ ชุดของตัวอักษรที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านของขนาด ความหนา ความกว้าง และความเอียง

TYPEFACE คือ ชุดของรูปแบบตัวอักษร แต่ละชุดจะประกอบด้วย พยัญชนะ สระ ตัวเลข เครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบหรือคิดค้นขึ้นมาโดย “นักออกแบบตัวอักษร” ให้มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีขนาด ความหนา ความกว้าง และความเอียงเท่ากัน

FONT เป็น “รูปแบบ” หรือ “ลักษณะ” หนึ่งของ TYPEFACE เท่านั้น ซึ่งใช้ระบุขนาดที่เฉพาะเจาะจง เช่นความหนา ความกว้าง ความเอียง ของตัวอักษร ตัวอย่างเช่น Eurasia Condensed เป็นฟอนต์หนึ่ง Eurasia Extended ก็เป็นฟอนต์หนึ่ง แต่ทั้ง 2 FONTS นั้น อยู่ใน TYPEFACE เดียวกัน ซึ่งก็คือ “Eurasia”

FONT ฟอนต์ ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

FONT แบบ Serif คือ แบบอักษรที่มีขีดเล็กๆอยู่ที่ปลายขอบตัวอักษร มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แบบโรมัน (roman) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอักษรที่จารึกไว้ในหินของอาณาจักรโรมัน FONT ประเภทนี้ เหมาจะใช้ในงานที่เป็นทางการและต้องการความน่าเชื่อถือ

*** คำว่า Serif เป็นคำที่มาจากภาษาดัตช์ shreef  หมายถึงเส้นหรือจังหวะของปากกา***

FONT ฟอนต์คืออะไร

FONT แบบ Sans Serif คือ แบบอักษรที่ไม่มีขีดที่ปลายขอบตัวอักษร มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า แบบกอทิก (gothic) FONT ประเภทนี้ จะอ่านง่าย เหมาะสำหรับใช้พาดหัวเรื่องที่เป็นจุดเด่น และต้องการความทันสมัย

*****คำว่า “sans” มาจากฝรั่งเศส แปลว่า “ไม่มี” *****

FONT ฟอนต์คืออะไร

สรุป

FONT เป็นองค์ประกอบอันดับต้นๆที่จะทำให้คนดูรู้สึกอยากอ่านหรือไม่อยากอ่านงานของเรา การเลือกใช้ FONT ที่เหมาะสม จะสามารถดึงดูดสายตาของกลุ่มเป้าหมายได้ดี และทำให้เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

สนใจปริ้นสีกดที่นี้

You may also like...