ทำหนังสือติว ทำคู่มืออบรม ทำหนังสือสอนพิเศษ ใช้เวลาผลิตนานไหม ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หากท่านกำลังจัดอบรม จัดการเรียนการสอน ทำหนังสือติว ทำคู่มืออบรม ทำหนังสือสอนพิเศษ ต้องเตรียมสื่อการสอนให้พร้อม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมนั้น ต้องเตรียมอะไรบ้าง และใช้เวลาผลิตนานไหม

ทำคู่มืออบรม

ทำคู่มืออบรม ต้องเตรียมอะไรบ้าง 

1.สเปคงานหนังสือ เราควรกำหนดสเปคงานหนังสือ ก่อนสร้างไฟล์งาน เช่น หนังสือขนาดA4 ปริ้นหนึ่งด้าน ปริ้นสี/ขาวดำ จำนวนชุด

2.สร้างไฟล์งาน สำหรับสื่อการสอน เราต้องคำนึงสเปคงานหนังสือ โดยไม่ควรเลือกขนาดอักษรมีขนาดเล็ก จนอ่านได้ยาก ใหญ่จนทำให้มีจำนวนหน้า หนังสือเกินความจำเป็น และบันทึกเป็น ไฟล์งาน PDF

ทำหนังสือสอนพิเศษ

ทำหนังสือสอนพิเศษ ใช้เวลาผลิตนานไหม

ระยะเวลา ทำหนังสือสอนพิเศษ จะขึ้นกับสเปคงาน และจำนวน ควรเผื่อระยะเวลา ทำหนังสือพิเศษ ไว้ที่1อาทิตย์ โดยปกติร้านจะใช้ระยะเวลา 1-3 หากมีการแก้ไข ก็สามารถทำให้เส็จได้ทัน ภายใน1อาทิตย์ ทั้งนี้ต้องเช็คระยะเวลา การทำงานจริง กับทางร้านก่อน ทั้งนี้ระยะเวลา 1-3วัน เป็นเพียงการประมาณ

ทำหนังสือติว ทำคู่มืออบรม ทำหนังสือสอนพิเศษ

สรุปหากต้องการ ทำหนังสือติว ทำคู่มืออบรม ทำหนังสือสอนพิเศษ ควรเผื่อระยะเวลา ผลิตหนังสือไว้ที่ 1 อาทิตย์  ไม่รวมการออกแบบไฟล์งาน อ่านเพิ่มเติมที่นี้

You may also like...