ตัวอย่างการผลิต หนังสือสันกาว เข้าเล่มไสกาว ยอดนิยม ชมๆ

ตัวอย่างหนังสือสันกาว นิยมมากขึ้น เนื่องจากความสวยงามของรูปเล่มสำเร็จ ดูเนียบและดูแข็งแรง วันนี้จึงได้รวมผลงานการผลิตหนังสือ เข้าเล่มไสกาว หรือเข้าเล่มสันกาว มาให้ชมกัน โดยการทำหนังสือสันกาว สามารถเริ่มผลิตได้ที่1เล่ม หรือจะทำหลายเล่มเพื่อลดราคาลงก็เป็นไปได้ ยิ่งจำนวนมาก ยิ่งมีราคาถูก

ตัวอย่างการผลิต หนังสือสันกาว

ตัวอย่างการผลิต หนังสือสันกาว

หนังสือสันกาว คือ เอกสารปริ้นเนื่อหาหนึ่งด้านหรือสองด้าน ปกนอกนิยมกระดาษแข็ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้หนังสือ แล้วนำไปเข้าเครื่องเข้าเล่มสันกาว โดยเครื่องเข้าเล่มสันกาว จะเจียนสันหนังสือ เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวของกาว แล้วทากาวลงที่สันหนังสือ นำไปวางทับปกนอก ทั้งกระบวนการ ต้องทำให้ได้ระยะ เพื่อให้ได้หนังสือที่มีสันหนังสือตรง ไม่บิดเบี้ยว เสร็จแล้วนำไปตัดขอบ ถือเป็นการเสร็จ การเข้าเล่มสันกาว

หนังสือสันกาว ขาวดำ

หนังสือสันกาว ขาวดำ

โดยการออกแบบหน้าปก มีความสำคัญ และต้องออกแบบให้พอดี ทั้งความหนาสันปก หน้าปก และปกหลัง หากคำนวณไม่พอดี ก็จะทำให้สันเลื่อนไปด้านใดด้านหนึ่ง ดังตัวอย่างด้านล่าง จะเห็นได้ว่า ไม่มีส่วนของปกเกิน ไปที่ส่วนของสัน ถือว่าเข้าเล่มเรียบร้อย พร้อมจัดส่งหนังสือ

หนังสือสันกาว เสร็จเรียบร้อย

ภาพด้านล่างแสดง การผลิตหนังสือสันกาว เข้าเล่มเรียบร้อย ห่อพลาสติกกันฝุ่น พร้อมจัดส่งแล้วครับ อีกภาพเป็นภาพ เข้าเล่มสันกาวเรียบร้อย รอห่อพลาสติก และจัดส่ง

หนังสือสันกาว

หนังสือสันกาว

เพิ่มเติม การผลิตหนังสือ กดที่นี้

You may also like...