ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลสำคัญของ ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายกันก่อน

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดว่า “ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำหน้าที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดเล็กเพื่อแสดงข้อมูล,ยืนยันตัวตนของผลิตภัณฑ์ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้ฉลากสินค้ายังทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอีกด้วย

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง และไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสำระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ฉลากสินค้าที่ดีควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้แก่

  • ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า
  • เครื่องหมายการค้า
  • ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงสถานที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
  • รายละเอียดของสินค้า
  • วิธีการใช้ ข้อควรระวัง หรือข้อแนะนำในการใช้สินค้า
  • ขนาดหรือปริมาณหรือน้ำหนักของสินค้า
  • วัน เดือน ปีที่ผลิต / วันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน
  • ราคา ระบุหน่วยเป็นบาท
  • คำเตือน (ถ้ามี)

สรุป

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวผลิตภัณฑ์ เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีความสนใจอยากจะซื้อสินค้า ยิ่งมีรายละเอียดบนฉลากสินค้าครบถ้วนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งน่าเชื่อถือ และช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี้

You may also like...