เทคนิคการปรับภาพเอกสารให้สวย เพื่อให้ได้เอกสารที่สวยงามตามใจ

การสร้างเอกสารที่สวยงาม เริ่มต้นจากไฟล์งานที่มีคุณภาพ ในโพสนี้จะของกล่าวถึง เทคนิคการเพิ่มความสวยงามให้กับไฟล์งาน เพื่องานปริ้นสีเอกสารที่มีคุณภาพ หลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับไฟล์งาน เริ่มต้นที่สร้างไฟล์งานที่มีรูปภาพและข้อความไม่ชัดเจน และคาดหวังว่าปริ้นสีแล้วจะชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเข้าใจผิด เครื่องปริ้นไม่สามารถเพิ่มความชัดเจนให้กับไฟล์งานได้ เราจึงต้องสร้างไฟล์งานที่มีคุณภาพ ก่อนนำไปผลิตหรือปริ้นสีนั้นเอง โดยจะขอกล่างถึงเทคนิคการปรับภาพในหัวข้อถัดไป

เทคนิคการปรับภาพเอกสารให้สวย

เทคนิคการปรับภาพ

1.ความชัดเจนของไฟล์ภาพ ควรมีความละเอียดมากกว่า 300dpi/inch แต่หากโปรแกรมที่ใช้ไม่ได้แสดงค่านี้ ให้ใช้วิธีการขยายภาพ 400% แล้วเช็คว่าภาพยังชัดอยู่หรือไม่ ภาพแตกหรือไม่ ก็สามารถเช็คความชัดเจนได้เหมือนกัน

2.การปรับสีภาพของไฟล์งาน ให้เหมาะกับงานที่ต้องการนำไปใช้ เช่นหากเป็นโบรชัวร์ที่เน่นความโดดเด่น ก็ควรปรับสีภาพให้เข้มมากขึ้น10%

3.การเลือกใช้สีอ่อน หรือภาพโปรแกรม ที่มีสีอ่อน ภาพพื้นหลังสีอ่อน ควรปรับให้มีความเข้มอย่างน้อย 10% เนื่องจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จะถูกกำหนดให้ การแสดงค่าความแตกต่างที่สีอ่อนทำได้ดีกว่าเครื่องปริ้น การปรับให้เข้มขึ้นจะทำให้เอกสาร ที่ปริ้นออกมาได้ถูกต้องมากขึ้น

4.การเว้นขอบขาว สำหรับการปริ้นสีเอกสาร ควรเว้นไว้ประมาณ0.5cm ทุกด้าน หากต้องการงานไร้ขอบ ต้องออกแบบให้สามารถตัดได้อีก 0.2cm ของแต่ละด้าน เรียกว่าระยะตัดตก อย่างไรให้แจ้งทางร้านที่ผลิตนะครับว่าต้องการงานไร้ขอบ ทางร้านก็จะเช็คว่า ไฟล์งานนั้นสามารถตัดขอบได้หรือไม่ หากมีข้อความใกล้ขอบเกินไป จนอาจทำให้ตัดกินข้อความด้วย ก็จะไม่สามารถตัดขอบขาวได้

5.ควรสร้างไฟล์งานเป็นโหมดสี CMYK หรือเป็นโหมดการปริ้นสี ให้ความถูกต้องของเอกสารสีมากกว่า โหมดRGB ซึ่งเป็นระบบภาพของจอคอมพิวเตอร์ หากสร้างไฟล์งานจากระบบRGB สีเอกสารที่ได้จะไม่สดใสเท่าที่ควร เนื่องจากความกว้างของการแสดงผลของจอคอมพิวเตอร์ จะทำได้กว้างกว่า ระบบปริ้นสีนั้นเอง

6.การเซฟงานเป็นpdf สามารถใช้งานปริ้นสีได้ และสามารถใช้พรีเซนได้ด้วย โดยไฟล์งานpdf มีความละเอียดสูง

สรุปเทคการปรับภาพเอกสาร เป็นการเพิ่มรายละเอียดในการสร้างไฟล์งาน ปรับแต่งให้ไฟล์งานที่เราสร้าง สามารถปริ้นออกมาได้สวยงามมากยิ่งขึ้น นอกเหนื่องจากข้อมูลและเนื่อหาแล้ว การปรับสีภาพ การเว้นขอบขาว การเลือกใช้สี และความละเอียด ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งหากนำไฟล์งานไม่มีคุณภาพไปปริ้นสีแล้ว งานที่ได้ก็จะไม่สวยตามความต้องการได้ ต้องการปริ้นสีกดที่นี้

หนังสือ
« 1 of 2 »

You may also like...