ปริ้นสีinkjet 1000 แผ่น สีเต็มแผ่น กระดาษ80แกรม

ตัวอย่างปริ้นสีinkjet 1000แผ่น สีจัดเต็มแผ่น ห่อแบ่งถุงละ500แผ่น ปริ้นสีอิงเจทบนกระดาษธรรมดาอาจจะได้สีสดไม่เท่า บนกระดาษโฟโต้ แต่ก็สามารถใช้งานได้อ่านได้ชัดเจน เพียงแต่ขาดมิติของสีออกไป ซึ่งต่างงาน ต่างมีจุดมุ่งหมายต่างกัน ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถอ่านเพิ่มได้ที่นี้

ปริ้นสีอิงเจท สีเต็มแผ่น

ปริ้นสีอิงเจท สีเต็มแผ่น

You may also like...