ปริ้นเลเซอร์ขาวดำ 100หน้า 120g เข้าเล่มกระดูกงู 50เล่ม

ตัวอย่าง ปริ้นเลเซอร์ขาวดำ พิมพ์สองด้าน 100หน้า กระดาษ120g เข้าเล่มกระดูกงู 50เล่ม พร้อมส่งถึงที่ ปริ้นขาวดำเอกสารชุดนี้เป็นชุดเครื่องมือหน้าปกเป็นสีเขียวกระดาษ180g ปกพลาสติก เพิ่มเติมปริ้นเอกสารกดที่นี้

ปริ้นเอกสารขาวดำ

ปริ้นเอกสารขาวดำ

This entry was posted in ปริ้นสี. Bookmark the permalink.

Comments are closed.