โบวชัวร์สี พับสอง 1000แผ่น

พิมพ์โบวชัวร์สี ด้านหน้าและหลัง พับสองตอน จำนวน1000แผ่น ซึ่งการออกแบบArt workสำหรับโบวชัวร์นั้นควรออกแบบให้ข้อความและโลโก้อยู่ห่างจากขอบอย่างน้อย 3mm ของทุกด้านเพื่อป้องกันการตกขอบ สามารถสอบถามการพิมพ์โบวชัวร์สีเพิ่มเติมได้ที่นี้

โบวชัวร์สี พับสอง 100แผ่น

โบวชัวร์สี พับสอง 100แผ่น

This entry was posted in ปริ้นสี, โบรชัวร์. Bookmark the permalink.

Comments are closed.