ปริ้นสี นามบัตร ปริ้นสีบนกระดาษแข็ง

ปริ้นสี นามบัตร ปริ้นสีบนกระดาษแข็ง

ได้เวลาอัพเดทผลงาน ปริ้นสี 20แผ่น ปกเป็นกระดาษโฟโต้เข้าเล่ม30เล่ม นามบัตรหน้าเดี่ยว 250g ทั้งด้านและมัน สองกล่อง งานสุดท้ายเป็นปริ้นงาน ปริ้นสีบนกระดาษแข็งตามความต้องการลูกค้าครับ กระดาษที่ลูกค้าต้องการเป็นเนื้อพิเศษเฉพาะ งานนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการทางร้านเป็นประจำ เพิ่มเติมที่นี้

ปริ้นสี นามบัตรสี ปริ่นสีเลเซอร์ บนกระดาษแข็ง

ปริ้นสี นามบัตรสี ปริ่นสีเลเซอร์ บนกระดาษแข็ง

You may also like...