ปริ้นสีน้อยแต่สีดำเยอะทำไมคิดราคาเท่ากัน

ลูกค้าสอบถามหลายครั้งในการปริ้นงาน ปริ้นสีน้อยแต่ปริ้นสีดำเยอะทำไมคิดราคาเท่ากัน

ต้องขออธิบายการทำงานของเครื่องปริ้นสีก่อน แม่สีของเครื่องพิมพ์คือสี CMY ตามภาพด้านล่างเมื่อเราต้องการปริ้นรูปสีแดง จะเกิดจากการรวมสีMและสีY เค้ากันในอัตราส่วนที่กำหนดก็จะได้เป็นสีแดง ในกรณีที่เป็นสีเทาจะเกิดจากการรวมสี CMYด้วยกันทำให้เราเห็นเป็นสีเทาหรือดำ

การปริ้นสีดำจะเกิดจากการที่เราสั่งเครื่องปริ้นพิมพ์ภาพทั้งหมดให้เป็นสีดำ และใช้สีดำอย่างเดียวจริงๆ การสั่งเครื่องปริ้นสีให้ปริ้นคนละโหมดจึงแตกต่างกัน

การผสมสี ของการปริ้นเอกสาร

การผสมสี ของการปริ้นเอกสาร CMY

 

You may also like...