การพิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ

การปริ้นงานแบบปกติทั่วไป จะปริ้นสีแบบมีขอบข้างดังรูปด้านล่าง ซื้อรายละเอียดของเอกสารจะอยู่ครบถ้วน
การปริ้นงานแบบไร้ขอบ ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระดาษที่จะปริ้นงานเล็กน้อย ขอบจะไม่ถูกพิมพ์เนื่องจากการขยายตัวดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ขอบของกระดาษที่จะขยายเกินกว่าการพิมพ์ ซึ่งงานที่ได้จะไม่มีขอบ
การพิมพ์ปกติ
พิมพ์สีแบบมีขอบ ปริ้นสีแบบมีขอบ

ภาพต้นฉบับ
ผลลัพท์
การพิมพ์แบบไร้ขอบ
พิมพ์สีแบบไร้ขอบ ปริ้นสีแบบไร้ขอบ

ภาพต้นฉบับ
ขยาย
ผลลัพท์
(ส่วนที่แสดงเป็นสีไว้นั้นจะไม่ได้รับการพิมพ์)
ภาพที่ได้รับการขยายให้เต็มหน้า (โปรดดูส่วน “A” ในตารางด้านล่าง) เรียกว่าการขยายภาพ (จำนวนของการขยาย) ค่าเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการย้ายแถบเลื่อน (แถบเลื่อน)
ท่านสามารถลดค่าการขยายภาพได้ด้วยการเลื่อนบาร์ไปทางด้านซ้าย แต่ถ้าท่านลดค่าดังกล่าวนี้มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดกรอบของภาพขึ้นมาบนผลงานพิมพ์ของท่านได้
ในทางกลับกัน ถ้าท่านเลื่อนบาร์ไปทางขวาก็จะเป็นการเพิ่มค่าการขยายภาพขึ้น
ขอแนะนำให้ท่านทำการทดลองพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์จริง
การเว้นระยะ พิมพ์สีแบบไร้ขอบ ปริ้นสีแบบไร้ขอบ

You may also like...