การทํา cd autorun

เปิดโปรแกรม NotePad ขึ้นมา ( หรือโปรแกรมประเภท Text Editor ก็ได้ครับ )
StartMenu => Programs => Accessories => Notepad

ใส่คำสั่ง 2 บรรทัดนี้เข้าไปครับ

อ้างอิง:
[autorun]
open=ชื่อไฟล์หรือโปรแกรม.นามสกุลไฟล์ ที่ต้องรันทุกครั้งที่ใส่แผ่น

เช่น ผมทำไฟล์ติดตั้งนามสกุล .exe ชื่อ SFZ3Chaos ขึ้นมา ต้องการเขียนลงแผ่น CD โดยให้ระบบรันไฟล์นี้โดยอัตโนมัติทุกๆครั้งที่ใส่แผ่ นไปใน Drive ก็จะได้เป็น

อ้างอิง:
[autorun]
open=SFZ3Chaos.exe

หลังจากนั้นให้เซฟ โดยคลิกเลือกไปที่ File => Save as… จะปรากฏหน้าต่างให้เซฟขึ้นมา

สำหรับในช่อง File Name: ให้ใส่ Autorun.inf
และในช่อง Save as type: ให้เลือกเป็น All Files
แล้วจึงคลิก Save ครับ จะได้ไฟล์
Autorun.inf สำหรับทำให้แผ่นและโปรแกรมรันมาอย่างอัตโนมัติ

* หมายเหตุ ตรงคำสั่ง open= xxx.xxx เราสามารถระบุเป็นตำแหน่งได้ด้วยนะครับ เช่น ไฟล์ที่เรียกใช้อยู่ใน โฟลเดอร์ Application ก็จะได้เป็น

อ้างอิง:
[autorun]
open=Application\SFZ3Chaos.exe

หลังจากนั้นเราก็นำไฟล์ Autorun.inf และ ไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้ให้รันทุกครั้งที่ใส่แผ่น (ในที่นี้คือ SFZ3Chaos.exe ) ไปเขียนลงแผ่น CD ได้เลยครับ แล้วลองทดสอบแผ่นดูว่ามันรันไฟล์ที่คุณต้องการให้แล้ วหรือยัง

ขอบคูณที่มา http://www.thaigaming.com/howto/11470.htm

You may also like...